Αναζήτηση

What are your esthetics needs?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Etiam nec dui id nibh

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem faucibus .

Do you need a website or blog based theme?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Etiam nec dui id nibh

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem faucibus .

What level of browser support do you require?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Etiam nec dui id nibh

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem faucibus .

Do you need a fixed width or responsive theme?

Responsive design is another word for mobile friendly. While lots and lots of WordPress themes are now designed to be responsive, not all themes are responsive and you need to be clear on your mobile needs.

Our responsive themes will adapt to browser sizes based on popular devices like Androids, iPhones, and iPads. We code and test each WordPress theme to automatically resize to mobile devices at 240px, 320px, 480px, and 768px. We’ve picked these sizes because they are common devices and because they are what the major WordPress coders utilizes for responsive design testing. Some users will want additional support for lesser used mobile devices and this should be thought through and documented prior to searching for themes.

Before falling in love with any theme, make sure you’ve decided if responsive design is a requirement and if it is, determine what level of responsiveness is needed.

Does the theme support basic WordPress functions?

You may think I’m crazy for even bringing this up, but there is a reason.  The “glass half full” kind of girl that I am always thought all themes supported core WordPress features. The truth is that this is an incorrect assumption.

I have an SEO client I am working with right now that has a theme so poorly coded it is killing me. It lacks basic elements like proper spacing, ordered bullets, featured images for posts, commenting, and on and on. The creator of the theme just doesn’t know WordPress as much as he should. I don’t think he intentionally left these items out, but they are in fact missing.

Prior to buying any premium WordPress theme, make sure the theme supports core features like: WordPress menus, widgets, multiple sidebars, featured images, blog page beyond that of the home page, individual posts, author boxes, commenting, 404 page, sitemaps, etc.

Do you need your theme to offer multiple layouts and columns?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Etiam nec dui id nibh

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem faucibus .

Does the theme’s navigation support your website or blog’s content?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Etiam nec dui id nibh

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem faucibus .

Does the theme offer call to actions for the home page and/or sidebar?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Etiam nec dui id nibh

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris non risus consectetur adipiscing elit. Mauris non risus sem faucibus .

Is the theme SEO friendly?

1/ Nulla nec euismod dui

While WordPress is SEO friendly by default, not every WordPress theme will adhere to SEO best practices. Clean, optimized theme code is important for achieving the best search engine rankings possible. Quality code and solid design architecture make it much easier for search engines to digest your content and present it to searchers.

WordPress SEO guru Yoast, encourages theme buyers to validate their theme includes the following SEO fundamentals: displayed taxonomy descriptions, excerpts on archive pages, breadcrumbs, proper anchor text for post titles.

Yoast also warns buyers against themes that include: site name forced into title tag, static meta descriptions on pages, static robot tags, use H1 for the logo on every tag, place sidebars above content, hide links in the theme beyond theme creator.

2/ Suspendisse feugiat diam quis mi vestibulum blandit

Some of the discussion will be overkill for new WordPress users. The bottom line is you should make sure your theme developer mentions SEO and discusses why their theme is SEO friendly. And if you buy a new theme and simple SEO plugins like All-in-One SEO don’t work, replace the theme because you’ve got way more issues than you realize.

What level of support will you require?

1/ Nulla nec euismod dui

Theme support can be available by phone, email, video tutorial, instruction manuals, forums, etc. The theme developer’s workload, sales, and sale price will determine what level of support is offered.

I try an answer all presales questions, but can only do so via email. I do not have the bandwidth to respond via phone.  We also provide instructions for set up in our online forum as well as answer questions from users. We do not provide video tutorials, because well, I hate to watch videos. If you are a brand new WordPress user and you really need videos, then you should consider this and you buying decision.

2/ Suspendisse feugiat diam quis mi vestibulum blandit

Another point to note is that some developers offer no support. Themeforest.net sells themes by some coders who have day jobs and they simply don’t have the time to provide forum support. Not only should you pay attention to the availability of forum support, you should also look to see if the forum is answered promptly. In my mind a day is prompt, but a week or month is not. StudioPress won my heart with their forum support. Not only do they answer forum questions, they have WordPress experts like Ron and Andrea on staff to do so.

If you are a brand new to WordPress and expect you’ll need a lot of hand holding, make sure you select a theme developer that offers lots and lots of support features.

Back to Top